مناطق تحت پوشش

مناطق تحت پوشش رایگان

دریافت و تحویل برای همه سرویس‌ها در ناحیه زردرنگ رایگان است.
هزینه دریافت و تحویل همه سرویس‌ها: رایگان

مناطق تحت پوشش سرویس

دریافت و تحویل برای این مناطق که در نقشه با رنگ آبی مشخص شده‌اند، برای سرویس‌های قالیشویی و شستشوی مبلمان رایگان است.
هزینه دریافت و تحویل خشک‌شویی: 5000 تا 11000 تومان هزینه دریافت و تحویل قالیشویی و شستشوی مبلمان: رایگان
با عضویت در جادوی سفید 10.000 تومان اعتبار جایزه بگیرید