امتیاز و اعتبار

امتیاز و اعتبار

 
هر 100 امتیاز
50.000 تومان اعتبار
با کسب هر 100 امتیاز در جادوی سفید 50.000 تومان اعتبار جایزه بگیرید
در جدول زیر امتیازهای قابل کسب را مشاهده می کنید:
 • عضویت در جادوی سفید

  15 امتیاز
 • تکمیل پروفایل

  5 امتـیــاز
 • اولین سفارش از جادوی سفید

  10 امتیاز
 • هر 10.000 تومان سفارش

  1 امتیاز
 • هر 10 چوب‌لباسی سالم

  1 امتـیــاز
 • هر 5 لباس اهدایی به خیریه جادوی سفید

  2 امتـیــاز
 • درج نظر

  5 امتـیــاز
 • معرفی جادوی سفید به دوستان o

  10 امتیاز
با ورورد به پروفایل خود در جادوی سفید می‌توانید امتیازات و اعتبار کسب شده را مشاهده کنید.
بلافاصله پس از کسب هر 100 امتیاز؛ 50.000 تومان به اعتبار شما اضافه خواهد شد.
به میزان اعتبار کسب شده، روی سفارش‌های بعدی خود تخفیف دریافت خواهید کرد.
o دوستان شما باید در هنگام عضویت کد معرفیِ شما در بخش کد معرف وارد کنند. برای دیدن کد معرفیِ خود وارد بخش امتیاز و اعتبار در پروفایل خود شوید.
با عضویت در جادوی سفید 10.000 تومان اعتبار جایزه بگیرید